Dunia Baru

Hallo dunia!

Dunia tidak pernah berganti semenjak keberadaannya hingga saat ini, cuma berganti penghuni. Penghuni lama pindah tempat ke bawah permukaan tanah, penghuni baru muncul berkeliaran di atas permukaan tanah.

2 thoughts on “Dunia Baru

Leave a Reply

Your email address will not be published.